Livrările sunt suspendate între 27 iulie - 9 august pentru mentenanță / concedii anuale.
Politica de protectie a datelor
Politica de protectie a datelor

Politica de protectie a datelor

MASURI LUATE PENTRU ASIGURAREA SECURITATII PRELUCRARII

SC BISBAGS SRL este inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub numarul 16586.

SC BISBAGS SRL ia toate masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat.

Utilizatorii care au acces la baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt doar angajatii operatorului, care proceseaza comenzile plasate pe magazin si conducerea unitatii (administrator, director general, director economic), fiecare dintre acestia acceseaza baza de date cu propriul nume de cont si parola. Toti utilizatorii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune in baza de date vor inchide sesiunea. In cazul in care unul sau mai multi utilizatori sunt revocati din diverse motive conturile de acces se suspenda automat.

Utilizatorii acceseaza datele cu caracter personal numai pentru indeplinirea atributiilor de serviciu.

Orice operatiune de colectare si/sau modificare a datelor cu caracter personal de catre utilizatori sunt inregistrate permanent (se inregistreaza utilizatorul, data, ora si tipul modificarii);

Computerele de la care se acceseaza baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt in incaperi la care accesul este restrictionat.

Unitatile de calcul au implementate solutii de protectie antivirus si antispam actualizate

Imprimarea datelor cu caracter personal se realizeaza numai de catre utilizatorii autorizati pt aceasta operatiune si numai in scopuri cerute de legile in vigoare.

Sediul firmei este dotat cu sistem de supraveghere video, iar datele cu caracter personal sunt stocate electronic in fisiere securizate, protejate de parola. Informatiile pe suport de hartie sunt pastrate in dosare speciale, la care au acces doar angajatii societatii, carora le incumba obligatia de confidentialitate.

SC BISBAGS SRL va furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: firma de curierat (pentru a va putea livra produsele comandate).

Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa SC BISBAGS SRL, strada Principala, nr. 321, localitate Petris, cod postal 427039, judet Bistrita-Nasaud , va puteti exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:

 • data pe an, sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate
 • sa interveniti asupra datelor transmise
 • sa va opuneti prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara
 • sa solicitati stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege

Ne obligam ca datele cu caracter personal vor fi:

 • prelucrate cu buna credinta si in conformitate cu dispozitiile legale;
 • colectate in scopuri determinate, explicite si legitime;
 • adecvate, pertinente si neexcesive, prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;
 • exacte si actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate si respectiv prelucrate vor fi sterse sau rectificate;
 • stocate intr-o forma care sa permita identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesara realizarii scopurilor in care datele sunt colectate si prelucrate

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

SC BISBAGS SRL este inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub numarul 16586.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice (se precizează şi acest act normativ, după caz), SC BISBAGS SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este:

 • informarea clientilor/cumparatorilor privind situatia contului lor, inclusiv validarea, expedierea si facturarea comenzilor, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda, la bunurile si/sau serviciile achizitionate
 • de cercetare de piata, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentului clientului/cumparatorului

Sunteţi obligat să furnizaţi datele, acestea fiind necesare: informarii clientilor/cumparatorilor privind situatia contului lor, inclusive validarea, expedierii si facturarii comenzilor, rezolvarii anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda, la bunurile si/sau serviciile achizitionate.

Refuzul dvs. determină anularea comenzii.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: firme curierat (Fan Courier, GLS).

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la SC BISBAGS SRL, strada Principala, nr. 321, localitate Petris, cod postal 427039, judet Bistrita-Nasaud. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

anpc-sal.png
anpc-sol.png